Parkeren Amsterdam

Parkeerboete Amsterdam

Dienst Stadstoezicht houdt toezicht op naleving van de regels mbt een veilig en leefbaar Amsterdam waaronder o.a. het parkeerbeleid.
Handhavers van Stadstoezicht zijn Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA) en kunnen boetes uitdelen voor o.a. parkeren op de stoep, dubbelparkeren, foutief parkeren op een invalidenparkeerplek of een laad- en losplek of zelfs een wielklem.

Parkeerboete

Heeft uw auto een wielklem of u vermoedt dat uw auto is weggesleept, dan moet u direct contact opnemen met /> Stadstoezicht . Zij kunnen u informeren of dat het geval is en waar uw auto staat. Stadstoezicht is te bereiken op tel. 020 - 251 3322 (24 uur per dag).

De boete voor parkeerovertreding bedraagt € 55,90 plus het tarief van een uur parkeren, een wielklem komt u zelfs op € 156,10 te staan.
Wordt uw auto weggesleept dan komt het u te staan op € 119,00 bewaringskosten vermeerderd met € 4,20 per gereden kilometer van de sleepdienst plus € 23,00 per verstreken kwartier of een gedeelte daarvan, tijdens het overbrengen, alsmede € 58,00 per half etmaal, of een gedeelte daarvan, voor het bewaren. Hou rekening met een nota die boven de € 250,- kan uitkomen.

 
parkeren amsterdam
© 2014 - www.parkeren-amsterdam.com is een privaat initiatief